Het verwerken van een emotie

Deze opnames horen bij het boek Goed gevoel, emoties als medicijn. Ze helpen om een emotionele reactie te verwerken. Met name wanneer we heftig op iets reageren, erg boos worden of omgekeerd, juist dichtslaan, vertonen we een ‘allergische reactie’. Het is verbonden met Oud zeer.
Door deze opnames te beluisteren kom te stap voor stap tot verwerking.
Voer de oefening zittend uit.

Dit is een uittreksel. U heeft niet voldoende rechten om de volledige inhoud te bekijken. Login in met de gegevens die je van ons per mail hebt ontvangen om de module te volgen.